เสียภาษี

ในหลวง ทรงเสียภาษีเหมือนประชาชนทั่วไป แต่ท่านไม่เคยออกมาบอกกล่าว

ในหลวง ทรงเสียภาษีเหมือนประชาชนทั่วไป จากกรณีที่มีการแพร่ภาพเอกสารใบเสร็จ ที่คนไทยไม่เคยเห็น ประชาชนแห่ชื่นชม พระบารมีของ “ในหลวง”

โลกออนไลน์ แห่ชื่นชม ในหลวง ทรงเสียภาษีเหมือนประชาชน

โลกออนไลน์ แห่ชื่นชม พระบารมีของ ในหลวง ซึ่งนอกจากพระองค์จะทรงงานหนักแล้ว ยังต้องเสียภาษีเหมือนกับประชาชนทั่วไป

มีผลใช้แล้ว! มาตรการ ลดภาษี ณ. ที่จ่ายเหลือ 2% เริ่ม 1 ต.ค.63

ลดภาษี — รายงานข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ที่ถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย