Tag: เสือดำ

‘หน.วิเชียร’ รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ผู้กล้าจับ ‘คดีเสือดำ’

01 เมษายน 2562

“หัวหน้าวิเชียร” ข้าราชการผู้กล้าจับคดีเสือดำ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงให้ถือว่าวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ขณะที่วันนี้ เพจ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพ ข้าราชการในสังกัด 3 ท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นโดย 1 ใน 3 คน คือนายวิเชียร ชิณวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ