เหนื่อยง่าย

ใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนราบไม่ได้ คุณมีความเสี่ยงเป็น “โรคหัวใจโต”

เช็กตัวเอง! หากคุณมีอาการ ใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนราบไม่ได้ คุณมีความเสี่ยงเป็น “โรคหัวใจโต”