เห็นชอบ

ครม.อนุมัติงบ 9 พันล้านย้ายสายไฟฟ้าจากฟ้าสู่ใต้ดิน

ครม. เห็นชอบโครงการย้ายสายไฟฟ้าจากบนดินลงสู่ใต้ดิน 3 พื้นที่ งบประมาณกว่า 9 พันล้านบาท