เอทิลแอลกอฮอล์

เตือน! ดื่ม เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เหล้า ฆ่า โควิด19 ไม่ได้ แถมเสี่ยงตาย

กรมควบคุมโรค เผยการดื่ม เอทิลแอลกอฮอล์ หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรค โควิด19 ได้ แถมผลข้างเคียงอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต