เฮยหลงเจียง

เฮยหลงเจียง ผู้ป่วยราย โควิด-19 สุดท้ายได้รับการรักษาจนหายดี เหลือศูนย์ราย

คณะกรรมการสุขภาพมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน รายงานไม่มีการตรวจพบผู้ป่วยโรค โควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่ในวันพฤหัสบดี