แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

พช.ร่วมกับสภาสตรีฯถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช ฯทรงอนุญาตให้วัดทั่วประเทศที่มีพื้นที่ว่างให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงวิกฤตโควิด-19