แจงงบ

โฆษกฯ กลาโหมเผยงบลดลง เพียง 7.29% ของงบทั้งหมด

พล.ท.คงชีพ โฆษกกระทรวงกลาโหม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อยู่ระหว่างเสนอรัฐสภาพิจารณา แจงงบกลาโหม ลดลง คิดเป็น 7.29% ของงบฯทั้งหมด