แชร์ลิงค์

Facebook ปรับ News Feed ซ่อนโพสต์คุณภาพต่ำสำหรับแชร์ลิงค์

Facebook ปรับ News Feed ซ่อนโพสต์คุณภาพต่ำสำหรับแชร์ลิงค์ Facebook ออกมาตรการใหม่อีกครั้งเพื่อปรับ News Feed ให้มีความน่าสนใจอยู่เสมอๆ โดยในครั้งนี้ F […]