แชร์ลูกโซ่ Nice Review

ปปง. สั่ง ยึดทรัพย์ 174 ล้าน บริษัท หลอกจ้างกดไลค์ – แชร์ลูกโซ่ Nice Review

แชร์ลูกโซ่ Nice Review สํานักงาน ปปง. ประกาศ ยึดทรัพย์ บ. เอนเนอร์จี ดีดักชั่น-ณรงค์ อินลี หลอก จ้างกดไลก์กดแชร์ แต่ไม่จ่ายค่าจ้าง และเป็นต้นตอ แชร์ลูกโซ่