Tag: แซว

เงิบทั้งประเทศ!! ราชบัณฑิตฯ ระบุคำว่า “แซว” ไม่มีไม้ไต่คู้ อ้างพจนานุกรมปี54 พิมพ์ผิด

19 มีนาคม 2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออกหนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ สำหรับการใช้คำว่า แซว, คะ, ค่ะ และ นะคะ ที่ถูกต้อง โดยสิ่งที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจและถกเกียงกันเป็นอย่างมากก็คือการสะกดคำว่า “แซว” ที่แต่เดิมนั้น คนไทยจะใช้คำว่า “แซว” จนต่อมามีการแก้ไขคำสะกดให้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับเสียงที่ออก เลยให้สะกดคำว่า “แซ็ว” แบบใหม่ ให้มีไม้ไต่คู้ โดยเริ่มใช้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จนมาปัจจุบัน ได้ประกาศใหม่ ให้กลับมาใช้คำว่า “แซว” เหมือนเดิม โดยระบุเหตุผลว่า เกิดปัญหาจากการพิสูจน์อักษรผิด ซึ่งทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ