แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ​ ประชวรหลอดพระโลหิตตีบ เสด็จฯไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระอาการเจ็บพระนาภี เสด็จฯ ประทับ ณ ร.พ.จุฬาลงกรณ์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระอาการเจ็บพระนาภี เสด็จฯ ประทับ ณ ร.พ. จุฬาลงกรณ์วานนี้ (17 ต.ค.) แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระอาการดีขึ้น เคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้น

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 4 ตามท […]

สำนักพระราชวังแถลงการณ์ฯ ฉบับที่ 2 พระองค์โสม ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น

วันที่ 18 ก.พ. สำนักพระราชวังออก แถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชา […]

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง คณะแพทย์ถวายพระโอสถ เลื่อนถวายการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตร “ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ”

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบ […]

ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงมีอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้าง เสด็จประทับ รพ.รามาฯ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงมีอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้าง พระอาการปวดพระปฤษฎางค์(หลัง) เชิญเสด็จไปประท […]

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ พระองค์โสมฯ เสด็จออกจาก รพ.

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภา […]

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ “พระองค์โสม” พระอาการดีขึ้น

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 […]