แท็กซี่เวย์

เปิด “บันทึกไม่ลับคนขับเครื่องบิน” สนามบินสุวรรณภูมิ จุดเสี่ยงอันตราย (คลิป)

หลังจากสมาพันธ์นักบินนานาชาติ (IFALPA) ออกประกาศเตือนเรื่องความปลอดภัย หลังพบสภาพดินอ่อนบนแท็กซี่เวย์ และแท็กซี่เลน ซึ่งทางลูกเรือและพนักงานภาคพื้นในท […]