แน่นหน้าอก

ผู้ป่วยโควิด เช็กอาการตัวเอง! หากแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย มีความเสี่ยงเชื้อ โควิดลงปอด

ผู้ป่วยโควิด เช็กอาการตัวเอง! หากมีอาการ แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย มีความเสี่ยงเชื้อ โควิดลงปอด แพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ ช่วยให้ปอดขยายได้ดีขึ้น

ใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนราบไม่ได้ คุณมีความเสี่ยงเป็น “โรคหัวใจโต”

เช็กตัวเอง! หากคุณมีอาการ ใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนราบไม่ได้ คุณมีความเสี่ยงเป็น “โรคหัวใจโต”