แผ่นดินไทย

รัฐบาล ย้ำ!! ดูแลทุกคนทุกชาติพันธ์ุในแผ่นดินไทย

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำให้ความมั่นใจว่า รัฐบาล จะดูแลทุกคนทุกชาติพันธุ์ ในแผ่นดินไทย โดยยึดหลักกฎหมายและมนุษยธรรม