Tag: แผ่นดินไหว

เขย่า ‘เกาะอันดามัน’ 5.1 ริกเตอร์ ห่างภูเก็ต 650 กม.

08 เมษายน 2562

แผ่นดินไหว หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ขนาด 5.0 ลึก 10 กม. ห่างจากภูเก็ต 650 กม ศูนย์ภัยพิบัติเแห่งชาติ แจ้งว่าเวลา 08.54 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0  ความลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจาก จ.ภูเก็ตของไทย ประมาณ 650 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ