แพร่ระบาด

สิงคโปร์ ออกมาตรการ ห้ามต่างชาติเข้าประเทศระยะสั้น ควบคุมการแพร่ระบาด

ทางการ สิงคโปร์ ประกาศมาตรการล่าสุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยมาตรการได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาในระยะเวลาสั้นๆเข้าประเทศ

จ.อ่างทอง เร่งควบคุม “ไข้เลือดออก-มือเท้าปาก” แพร่ระบาดหลังพบผู้ป่วยหลายจุดทั่วไทย

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง เร่งฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายและยาฆ่าเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด