แมลงหน้าเหมือนคน

เจอแมลงรูปหน้าคล้ายชนเผ่า’อาปาเช’ที่พะเยา

ชาวบ้านใน จ.พะเยา ตื่นเต้นพบแมลงรูปหน้าเหมือนชาวอินเดียนแดง “ชนเผ่าอาปาเช” บริเวณบนบันไดพญานาคพระธาตุจอมทองโบราณ