แมวตากแดด

โคตรแออัด! แมวขังกรงนรก ตากแดดทั้งเป็น “ถ้าป่วยก็ปล่อยตาย”

คนรักแมววอนหน่วยงานช่วยเหลือ แมวขังกรงนรก กว่า 30 ตัว ตากแดดทั้งเป็น คนเลี้ยงลั่นถ้าป่วยก็ปล่อยตาย ไม่มีเงินรักษา