แม่ติดยา

สังคมเสื่อม! หนุ่มโพสต์ FB แม่เสพยาขณะเลี้ยงลูก

สังคมเสื่อม! หนุ่มโพสต์ FB เตือนเป็นอุทาหรณ์ต่อสังคมว่า ในมุมหนึ่งของสังคมไทยก็ยังมีพฤติกรรมของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ ยังหลงผิดอุ้มลูกอยู่อกและเสพยาเสพติดไปด้วย