แม่ทัพภาคที่ 3

ทหารพรานเร่งหาชาวเมียนมาหาย 3 ราย เรือล่มกลางลำน้ำสาละวิน

​แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งการให้ทหารพรานจัดชุดปฎิบ้ติการค้นหาผู้สูญหายชาวพม่า 3 ราย หลังเรือล่ม