แม่น้ำตื้นเขิน

น้ำโขงวิกฤตหนัก! เรือสินค้าจอดกลางทางใบพัดเสียหายถูกโขดหิน

แม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ไปจนถึง บ.มองป่าแหลว ประเทศเมียนมา มีสภาพตื้นเขินตลอดเส้นทางทำให้การเดินเรือมีอุปสรรคเป็นอย่างมาก ใบพัดเรือบางลำถูกโขดหินได้รับความเสียหาย