แม่บุญเรือน โตงบุญเติม

เปิดประวัติ แม่บุญเรือน ผู้บรรลุธรรม มีฤทธิ์รักษาโรคหายขาด พร้อมคาถาถูกหวย

แม่บุญเรือน โตงบุญเติม อุบาสิกา ผู้สร้าง พระพุทโธน้อย วัตถุมงคลอันเลื่องชื่อในด้านอิทธิฤทธิ์ และบารมีในการช่วยเหลือผู้คน