แม่ปรางทิพย์

ส่งกำลังใจ ไทด์-บิณฑ์ หลัง แม่ปรางทิพย์ ลื่นล้ม ศรีษะฟาดพื้น

แม่ปรางทิพย์ เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ช่วยเหลือสังคม สำหรับ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่ไม่ว่าจะทำอะไร ก็เป็นสิ่งที่ดีงามจนประชาชนในสังคมไทย