แม่มณีท้อง

แม่มณี ท้องจริง เรือนจำอุดรฯตรวจซ้ำตั้งครรภ์ 2 เดือน

เรือนจำจังหวัดอุดรธานี ยืนยัน แม่มณี ตั้งครรภ์ 2 เดือน ระบุมีมาตรการดูแลตามปกติ ไม่ใช่ปัญหา ทางเรือนจำมีแผนและมาตรการรองรับอยู่แล้ว