แม่ม่ครอบครัวใหม่

ด.ช.วัย15 ปี ปั่นจักรยานจากปราจีนบุรี ตามหาป้าที่กรุงเทพฯ

ด.ช.วัย15 ปี ปั่นจักรยานจากปราจีนบุรี ตามหาป้าที่กรุงเทพฯ  เผย แม่มีครอบครัวใหม่  ไม่อยากเป็นภาระ