แม่ลามาหลวง

ไฟไหม้ศูนย์อพยพแม่ลามาหลวง

ภาพเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนราษฏรในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว เมื่อเวลา 01.30 น. เนื่องจากบ้านทำ […]