แม่เต่าตนุ

อ.ธรณ์ ทึ่ง! แม่เต่าตนุ-เต่ากระ สร้างปรากฏการณ์วางไข่ 19 รังใน 4 หาด

อ.ธรณ์ นักวิชาการทางทะเล ทึ่ง! แม่เต่าตนุ และ แม่เต่ากระ สร้างปรากฏการณ์วางไข่ 19 รังใน 4 หาด จำไม่ได้เลยว่าเคยเจอเยอะขนาดนี้เมื่อไหร่