แม่เล้ากัมพูชา

กรมการปกครอง รวบแม่เล้ากัมพูชา ลวงเด็กต่ำกว่า 18 ปี ขายบริการ

รวบแม่เล้ากัมพูชา ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้รับการประสานจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ว่ามีเอเยนต์ขายบริการทางเพศ