แม่โขง

ประยุทธ์ ร่วมประชุมผู้นำแม่โขง – ล้านช้าง ย้ำ 4 เรื่องสำคัญ ยกระดับความร่วมมือ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าร่วมการ เข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ไทยย้ำ 4 เรื่องสำคัญ