แม่ใจยักษ์ทิ้งทารก

แม่ใจยักษ์ทิ้งทารก 1 เดือนไว้กับคนเลี้ยงเด็ก ก่อนหายไร้ร่องรอย

แม่ใจยักษ์ทิ้งทารก ไว้กับคนเลี้ยงเด็ก ก่อนหนีหายอย่างไรร่องรอย  ล่าสุดเด็กถูกส่งไปดูแลที่สถานสงเคราะห์รับเด็กจังหวัดชลบุรี