แยกรัชดา

ลาดพร้าว ติดยาว!! ท้ายแถวทะลุวงแหวนตะวันออก (ทล.9)

การจราจร เช้าวันที่ 9 ก.ย.62 ลาดพร้าวติดหนักมาก หัวแถว แยกรัชดา ท้ายแถว ทะลุใต้วงแหวนตะวันออก (ทล.9) ฝั่งธนติดไม่แพ้กัน บรมราชชนนี -สิรินธร ท้ายแถวสะส […]