แยกแคราย

ดาวกระจาย! ม็อบราษฎร​ปิดแยกแครายปักหลัก22.00

ดาวกระจาย! ม็อบราษฎร​ปิดแยกแคราย หลังจากที่เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีและกลุ่มนนทบุรีปลดแอกนำโดยนายชินวัฒน์ หรือ ไบร์ท จันทร์กระจ่าง