แย่งที่นั่ง

การบินไทยแถลงผลสอบ นักบินแย่งที่นั่งผู้โดยสาร

ผู้บริการการบินไทย แถลงผลสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุ นักบินแย่งที่นั่งผู้โดยสาร จนทำให้เที่ยวบินที่ TG971 ล่าช้า พบว่าเป็นปัญหาของกระบวนการทำงานและความบ […]