แรงงานชาวเมียนมา

กรมควบคุมโรค เผย แรงงานชาวเมียนมาติดเชื้อ โควิด19 พบ! เคยเป็นผู้ติดเชื้อรายเก่า

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีพบแรงงานชาวเมียนมาติดเชื้อ โควิด19 ภายหลังเดินทางกลับจากไทย