แรงงานย้ายถิ่น

ชีวิตของแรงงานย้ายถิ่น บนเรือสำราญใน สิงคโปร์ หลังหายดีจากการติดเชื้อโควิด19

สิงคโปร์ การปฏิบัติงานของลูกเรือและบรรยากาศการใช้ชีวิตของแรงงานย้ายถิ่นบนเรือสำราญซูเปอร์สตาร์ เจมิไน และเรือสำราญซูเปอร์สตาร์ อควาเรียส