แรงงานเกษตรกร

กรมชลประทาน เดินหน้าจ้างแรงงานอีสานกลาง 5 จังหวัด ยอดทะลุ 4,300 รายแล้ว

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า กรมชลประทาน มีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรค COVID-19

กรมชลประทาน เดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานเกษตรกร ในพื้นที่อีสานกลาง บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดรับสมัครจ้างแรงงานเกษตรกร เพื่อบรรเทาการสูญเสียรายได้จากภัยแล้งปี 2563 ในพื้นที่ภาคอีสานกลาง