แรงงานเขมรดำดิน

ปิดรูแล้ว! เขมรดำดินขบวนแรงงานเถื่อนหนีเข้าไทย

ปิดรูใต้กำแพงแล้ว หลังเขมรลอบขุดรูขนแรงงานเถื่อนข้ามฝั่งไทยพร้อมเสริมลวดหนามบนกำแพง