แร่ใยหิน

อย. ยัน ไม่พบ แป้งเด็ก ในไทยปนเปื้อนแร่ใยหิน ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ

อย. ยืนยัน แป้งเด็ก ที่ขายในไทย ปราศจากการปนเปื้อนแร่ใยหิน ย้ำ ! มีการเฝ้าระวังสถานที่ผลิตและนำเข้าอย่างเข้มงวด และเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ