แล็บดวงตาไฟ

แล็บดวงตาไฟ ใน ปักกิ่ง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 มากกว่า 100,000 ครั้งต่อวัน

แล็บดวงตาไฟ ใน ปักกิ่ง ทำการทดลองกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 มากกว่า 100,000 ครั้งต่อวัน โดย เครื่องสกัดแยกกรดนิวคลีอิกอัตโนมัติ