แว่นตาอัจฉริยะ

จริงหรือที่ว่า “แว่นตาอัจฉริยะ” จะมาแทน “สมาร์ทโฟน”

จริงหรือที่ว่า “แว่นตาอัจฉริยะ” จะมาแทน “สมาร์ทโฟน” ทุกวันนี้เราทั้งหลายรู้ดีว่าสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเสมือนอวัยวะอีกหนึ่งชิ้นขอ […]