แสง

แดดเช้า มีประโยชน์ออกไปรับแสงกันเถอะ อย่าขลุกอยู่ในบ้าน!

แดดเช้า เราคงเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่พูดเรื่องการรับแดดยามเช้ามาเป็นเวลาช้านาน สมัยที่อากงของผมยังอยู่ ตอนเด็กๆ ท่านจะพาผมออกไปเดินเล่น