แสงสะท้อน

แสบตา! ตึกสะท้อนแสงกลางกรุงฯ คล้าย “ดวงตาแห่งเซารอน”

แสงสะท้อนเข้าตา ปัญหาของคนอยู่ตึกสูงในเมืองกรุง อาคารย่านพหลโยธิน ทำประชาชนแถวรัชดาแสบตาจนปวดหัว 25 กันยายน 2561 ทวิตเตอร์ JS100 Radio ได้รีทวิตข้อควา […]