แสตมป์ที่ระลึก

ไปรษณีย์ไทย จำหน่าย แสตมป์ที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ไปรษณีย์ไทย ออกขายตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 65 พรรษา

ไปรษณีย์ไทยเปิดสะสมแสตมป์ชุดวันชาติ ครั้งแรกในรอบ 78 ปี

ไปรษณีย์ไทยเปิดสะสมแสตมป์ชุดวันชาติ ครั้งแรกในรอบ 78 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2482

แสตมป์ ร.9 ยาวที่สุดในโลก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกจำหน่ายแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีความพิเศษโดยเป็นแสตมป์ที่ยาวที่สุดในโลก (170 […]