แสตมป์ไทย

แสตมป์ ร.9 ยาวที่สุดในโลก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกจำหน่ายแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีความพิเศษโดยเป็นแสตมป์ที่ยาวที่สุดในโลก (170 […]