แหกห้องกักตม.

แหกห้องกักตม.! ตร.มุกดาหาร ตั้งรางวัลนำจำ 6 อุยกูร์ 50,000 บาท

6 อุยกูร์ หนีห้องกักขังต่างด้าว ตม.มุกดาหาร 7 คน ตามจับมาได้แล้ว 1 คน เหลืออีก 6 คน พร้อมตั้งรางวัลนำจับ 50,000 หวั่นชาวบ้านถูกทำร้าย