แหลงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

สโลว์ไลฟ์!”ภูถ้ำพระ”แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นี่คือภาพบรรยากาศพระพุทธรูปโบราณอันศักดิ์สิทธิ์อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ใน”ภูถ้ำพระ”จ.โยโสธร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งบรรยากาศโ […]