แหล่งวัฒนธรรม

ปัดเอี่ยวเลือก “ฮิโนกิแลนด์” เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป

หลังจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป โดย 1 ใน 10 สถานที่ถูกคัดเลือก คือ ฮิโนกิแลนด์ เมืองจำลองญี่ปุ่น ล่าสุด สภาวั […]