แหล่งสะสมเชื้อโรค

กรมอนามัย แนะ ประชาชน ฟื้นฟูบ้าน รื้อ – ล้าง หลังน้ำลด ป้องกันพาหะนำโรค

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ แม้บางพื้นที่จะยังประสบปัญหาอุทกภัย แต่ก็มีอีกหลายจังหวัดที่สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ