แหล่งแพร่เชื้อ โควิด-19

โรงเรียนมัธยมปลาย อู่ฮั่น ติดพลาสติกใส รอบโต๊ะ ป้องกันการแพร่เชื้อ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนคร อู่ฮั่น ได้เปิดทำาการเรียนการสอนแแล้วเป็นบางแห่ง แต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆและคุณครู ทางโรงเรียนยังคงมาตรการ

“ศรีสุวรรณ” จี้นายกฯ สอบผู้บริหารสนามมวยลุมพินีละเลยหน้าที่ ปล่อยให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อ โควิด-19

โควิด-19 วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี